Chemia do uzdatniania wody


 

 

 • DEZYNFEKCJA METODĄ CHLOROWĄ:

chmcgp Chemochlor płynny -(35kg)Płynny ustabilizowany preparat do dezynfekcji wody basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej,zawiera ok.15% aktywnego chloru. opis
CHLOR STAB-Stabilizowany Podchloryn Sodu - podchloryn sodu stabilizowany slużący do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej.Zawiera ok. 15% aktywnego chloru.Termin ważności 6 miesięcy. Ubytek wolnego chloru ok.18%. opis
chmcgp Stabilizowany podchloryn sodu -(35kg) płynny preparat do dezynfekcji wody basenowej za pomoca pompy dozującej, zawiera ok.16% aktywnego chloru. opis
chmcgp Podchloryn Sodu  S -(40kg) Podchloryn Sodu o zawartości 15% aktywnego chloru.Produkt krajowy.Środek do dezynfekcji wody w basenach kapielowych,wody do picia i na potrzeby gospodarcze-zawiera ok.15% aktywnego chloru. opis
1545k Chemochlor CH granulat -Stały preparat chlorowy slużący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej.Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej.
opis
1545k Chemochlor CH Tabletki 10g -Stały preparat chlorowy slużący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej.Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej. opis
Tlen tab


Chemochlor Szybkie Tabletki- Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g) słuzy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej - ok. 56% chloru.

opis
Tlen tab Chemochlor T Granulat 65 - Stały preparat chlorowy w fofmie granulek służ do szybkiej dezynfekcji wody basenowej - ok 56% chloru. opis
Chemochlor T Tabl.20 gr - Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g) zawiera ok.90% aktywnego chloru. opis
Chemochlor T Tabl.200 gr - Stały preparat chlorowy w formie tabletek(200g) zawiera ok.90% aktywnego chloru. opis
Chemochlor T Multitabletki - Stały preparat chlorowy w formie tabletek(200g) zawiera ok.90% aktywnego chloru,koagulant,stabilizator pH,środek glonobójczy. opis

Sól Tabletka- służy do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych i zmiękczania wody w procesach technologicznych.

opis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • DEZYNFEKCJA METODĄ TLENOWĄ:
13550k

Aquablanc O2 -Aktywny granulat tlenowy do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych.stosować razem z Aquablanc A(efekt synergii).

 

opis
1k

Aquablanc A -Środek do dezynfekcji wody metodą tlenową zawierjący polimery kationowe wspomagające działanie oksydacyjne tlenu i działający bakterio,glono i grzybobójczo.Całkowicie niepieniący.

 

opis

Aktywny tlen (tabletki 20g) - Aktywny tlen w formie tabletek20g do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych.Stosować razem z
Aquablanc A

 

opis

Aktywny tlen (tabletki 200g) -Aktywny tlen w formie tabletek200g do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych.Stosować razem z
Aquablanc A  (efekt synergii)

 

opis

Blue Star Tabs O2 - 200g tabletki zawierają 2/3 części tlenowej i 1/3 części antyglonowego polimeru. Zalecane do basenów ogrodowych, w którychkąpią się dzieci lub osoby uczulone na chlor.

 

.
           30-10      
Aquablanc płynny -Płynny środek do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową zawierający kationowe związki polimerowe posiadające działanie bakterio, grzybo i glonobójcze. Zalecany jest do dozowania ręcznegojak i automatycznego na basenach prywatnych. opis

Aktywny tlen płynnyPłynny środek dezynfekującu na bazie aktywnego tlenu.Stosować razem z Aquablanc A

 

opis

 

 • KOREKTA pH i KOAGULACJA:
ph gran pH-minus GRANULAT -Preparat proszkowy do obniżania wartości pH w wodzie basenowej. Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarowno do dozowania ręcznego jak i automatycznego w urzadzeniach pomiarowo-dozujących.
opis
Korektor pH minus płynny-Płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie basenowej za pomocądozowania automatycznego.Zawiera ok. 50% kwasu siarkowego.(10 kg pH minusa 50% odpowiada 12,50 kg pH minusa o stężeniu 40% lub 15kg HCL (kwasu solnego))
opis
pH-plus granulat-Preparat proszkowy do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej.Nadaje się do wody miękkiej,podnosi twardość węglanową wody.
opis
ph plus plyn pH-plus regulator płynny-Plynny środek do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowejza pomocą dozowania automatycznego.
.

Flockmix Ultra Płynny-Płynny środek koagulacyjnyz szerokim spektrumwartości pH. Nadaje się zarówno do ręcnego jak i automatycznegodozowania,można rozcieńczać wodą -dawka 003,2-0,5 g/m3


opis
Siarczan glinu 17%- Granulat w postaci stałej.Produkt Węgierski o bardzo dobrej rozpuszczalności. Workowany.
opis
kartusz

Flockfix kartusze-Środek koagulacyjny w postaci nabojów stosowanych jako wkład do skimmerów w małychbasenach prywatnych lub ogrodowych.

Flockfix Płynny- Płynny środek do usuwania mętności wody z szerokim spektrum wartości pH-podaje się za pomocą pompy dozującej.

opis

opis

 

 Ziemia okrzemkowa - Becogur 4500
 Ziemia okrzemkowa - Celite 545
 Ziemia okrzemkowa -Dicelite 4500
Ziemia okrzemkowa - F50

 

 • ZAPOBIEGANIE WZROSTOWI GLONÓW:

 Algen Super-Płynny wysokowartościowy nie pieniący się szerokopasmowy prepatat glono i bakteriobójczy zawierający 36% amin czwartorzędowych, stosowany na basenach publicznych prywatnych, apartamentowych i w fontannach.

opis
131030k Alba Super- Płynny wysokowartościowy preparat glono,grzybo i bakteriobójczy, zawierający polimery kationowe,stosowany zarówno na basenach komunalnych,prywatnych,ogrodowych,dziecięcych. opis
3010k Calzelos-Bezfosforanowy środek na przezimowanie wody w basenach odkrytych,przeciwdziala nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczen atmosferycznych i ofrganicznych na ścianach basenu,zapobiega korozji,niszczeniu fug i ułatwia przygotowanie basenu do sezonu poprzez oszczędność w czasie i srodkach chemicznych.
opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SPECJALNOŚCI:
Chlor Stop-Preparat do eliminacji lub redukcji wolnego chloru opis
Odpieniacz-Preparat zapobiegający powstawaniu piany.Neutralny dla otoczenia.Można stosować w whirpoolach i automatycznychurządzeniach myjących. opis
Fiber Glass Restorer-Bardzo skuteczny preparat do odnawiania powierzchni z tworzyw sztucznych.     

 

 

 


 • DODATKOWE AKCESORIA:
 •  

   Sposób zamówienia i dostawy

   

  
  Vollmer-Basen Serwi sp. z o.o.